Kuruluş

1982 yılına kadar hekim sayısının azlığı nedeni ile ilimiz Konya Tabip Odası’na bağlı olarak çalışmıştır. Yeterli hekim sayısına ulaştıktan sonra, Afyonkarahisar ‘ da  kurulması  için yasal çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 6023  sayılı yasa gereğince Afyonkarahisar Tabip Odası’nın kurulması için 11/11/1982 tarihinde gerekli izin verilmiştir.17/11/1982 günü;

Dr. Onur KARINCAOĞLU

Dr. İhsan SARAÇOĞLU

Dr. Muharrem KAPLAN

Dr. Mehmet Emin BÜYÜKERKMEN

Dr. Nevzat BALLIPINAR

Dr. İsmail SANCAK

Dr. Turgut TÜTÜNCÜ

oluşan Afyon Tabip Odası geçici Yönetim Kurulu Tuzpazarı Cad. No:12 Kat 3 ‘ilk toplantısını yapmıştır.Bu ilk toplantıda geçici Kongre Başkanlığına Dr. Maharrem KAPLAN getirilerek , yapılan gizli oylama sonucunda Afyon Tabip Odası’nın ilk yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 İlk Yönetim Kurulu

Başkan                 : Dr. Onur KARINCAOĞLU

Genel Sekreter   : Dr. Muharrem KAPLAN

Sayman               : Dr. Mehmet Emin BÜYÜKERKMEN

Veznedar            : Dr. Nevzat BALLIPINAR

Üye                      : Dr. İhsan SARAÇOĞLU

Afyonkarahisar Tabip Odası

Bugün yaklaşık 520 kayıtlı üye le faaliyetlerine devam etmektedir.Afyonkarahisar Tabip odası 64 Tabip odasından birisidir.Bugün kendine ait binasında, Ambaryolu üzerindeki Davulcuoğlu İş Merkezi’nde üyelerine hizmet vermektedir.İl Sağlık Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi gibi kurumlarla düzenlenen paneller ile Afyonkarahisar halkını bilgilendirme çalışmalarını yıllardır yürütmektedir.Ayrıca medikal haftalarda o haftanın konusuna özgü aktiviteler yapılmaktadır.Keza, ülke çapında düzenlenen “İş Hekimliği Kursu” ile hekimleri bilgi,beceri ve imkanları artırılmıştır.Bundan sonrada üyelere ve halka yönelik sağlık çalışmalarıda bulunmaya devam edilecektir.

BAŞKANLARIMIZ

Dr.Yücel Şengül 1983-1984

Dr.İhsan Saraçoğlu 1984-1988

Dr.Onur Karıncaoğlu 1988-1990

Dr.Yusuf Ziya Köksal 1990-1992

Dr.Muharrem Kaplan 1994-1996

Dr.İbrahim Üçyıldız 1996-1998

Dr.Mustafa Cirit 1998-2000

Dr.Mustafa Enis Arabacı 2000-2002

Dr.Selim Bodur 2002-2004

Dr.Mustafa Enis Arabacı 2004-2008

Dr.M.Kemal Demirkırkan 2008-2012

Dr.Türker Bahçeli 2012-2014

Dr.Murathan Leblebicioğlu 2014-

Hiç yorum şimdiye kadar.

Aşağıdaki Yorum bırakmak için ilk.