Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanacak katsayı 4.40 olarak belirlenmiş olup,ayrıntılı tablo aşağıda çıkarılmıştır.

 

MUAYENE BİRİMLERİ

(Hekim uygulamaları birimlerinde pratisyen-uzman hekim farkı gözetilmez)

 

NORMAL İŞ GÜNLERİNDE:

1-Muayenehanede

a)Gündüz        : 25 x 4. 40 = 110.00 TL + 8. 80 TL      (% 8 KDV) : 118. 80 TL

b)Gece            : 35 x 4. 40 = 154.00 TL + 12.32 TL     (% 8 KDV) : 166. 32 TL

                                  

2-Hastanın Bulunduğu Yerde (Ulaşım ücreti hastaya aittir)

a)Gündüz        : 45 x 4. 40 = 198.00 TL +  15. 84 TL  (% 8 KDV)  : 213. 84 TL

b)Gece            : 60 x 4. 40 = 264.00 TL + 21. 12  TL  (% 8 KDV)  : 285. 12 TL

 

RESMİ TATİL GÜNLERİNDE:

1-Muayenehanede

a)Gündüz        : 30 x 4. 40 = 132.00 TL + 10. 56 TL    (% 8 KDV) : 142. 56 TL

b)Gece            : 40 x 4. 40 = 176.00 TL + 14. 08 TL    (% 8 KDV) : 190. 08 TL

 

2-Hastanın Bulunduğu Yerde(Ulaşım ücreti hastaya aittir)

a)Gündüz        : 50 x 4. 40= 220.00 TL + 17. 60 TL    (% 8 KDV)  : 237. 60 TL

b)Gece            : 70 x 4. 40= 308.00 TL + 24. 64  TL   (% 8 KDV)  : 332. 64 TL  

                       

KONSÜLTASYON

NORMAL İŞ GÜNLERİNDE:

a)Gündüz        : 45 x 4. 40 = 198.00 TL +  15. 84 TL  (% 8 KDV)  : 213. 84 TL

b)Gece            : 60 x 4. 40 = 264.00 TL + 21. 12  TL  (% 8 KDV)  : 285. 12 TL

           

RESMİ TATİL GÜNLERİNDE:

a)Gündüz        : 50 x 4. 40= 220.00 TL + 17. 60 TL    (% 8 KDV)  : 237. 60 TL

b)Gece            : 70 x 4. 40= 308.00 TL + 24. 64  TL   (% 8 KDV)  : 332. 64 TL              

 

MÜKERRER HASTA MUAYENESİ

(Hastanede veya hastanın bulunduğu yerde hekimlerin devamlı izlemek zorunda olduğu hastalar için geçerlidir)

  1. a) Hastanede (Günlük)

55 x 4. 40= 242. 00 TL + 19. 36 TL   (% 8 KDV)  : 261. 36 TL

  1. b) Hastanın bulunduğu yerde (Günlük)

75 x 4. 40= 330. 00 TL + 26. 40 TL   (% 8 KDV)  : 356. 40 TL

AMBULANS HEKİM MUAYENESİ

(Hastanın bulunduğu yerdeki muayene birimleri geçerlidir)

 

  • Aynı sağlık kurumundan bir hekimin (kurum dışından, davet edilmeden) yaptığı muayenenin birimi, konsültasyon muayenesi olarak yazılamaz. Bu tür muayene için (1) numaralı madde geçerlidir.

Gündüz : Saat 08 : 00 – 20 : 00 arası            Gece : Saat 20 : 00 –  08 : 00 arası

  • Evde veya hastanede hekimlerin devamlı takip sorumluluğu olan hastalar için bu ücretler gün başına bir kez istenebilir.

 

LABARATUVAR                                                  Dr. Murathan LEBLEBİCİOĞLU

RADYOLOJİ          } 4. 40 TL                                     Tabip Odası Başkanı

KATSAYISI

 

Hiç yorum şimdiye kadar.

Aşağıdaki Yorum bırakmak için ilk.